Միակության և վերականգնման հարցեր օրթոգոնալ սպլայն համակարգերի համար

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ (190.32 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Փասսենբրունների կարծիքը
Մ.Փասսենբրուններ (70.72 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Նավասարդյանի կարծիքը
Կ.Նավասարդյան (166.47 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Խաչատրյան (209.95 KB)