Ադամյան Գարիկ Լևոնի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու