Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 26 2023
Հայկական թեմը և Հայոց եկեղեցու կարգավիճակը Վրաստանում XII-XVII դարերում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 26 2023
ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1991-2000թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 26 2023
Էխոսրտագրական ժամանակակից նշանակությունը ծանր հարաճուն սրտային անբավարարության դեկոմպենսացիայի կանխարգելման գործընթացում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Սրտաբանություն ( ԺԴ.00.04 )
Դեկ. 25 2023
Երկրի դիտարկման տվյալների համար ամպային և բարձր արտադրողականությամբ հարթակի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Դեկ. 25 2023
Հայաստանի ցամաքային փափկամարմինների բազմազանությունը և էկոլոգիան Երևանի պետական համալսարան Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Դեկ. 25 2023
Ադրբեջանի ժողովրդական և խորհրդային հանրապետությունների ստեղծումը և ադրբեջանցի էթնոսի կազմավորման գործընթացը 1920-1930-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 22 2023
PSEUDOMONAS, STENOTROPHOMONAS, XANTHOMONAS ցեղերի որոշ տեսակների մանրէների բազմակայունության ուսումնասիրումը և դրա հաղթահարումը L-գինեթթվի սինթետիկ ածանցյալներով ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 22 2023
Սիլիկոնային պոլիմերների հիման վրա կոմպոզիտների սինթեզի և սորբցիոն հատկությունների ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Բարձրամոլեկուլային միացություններ ( Բ.00.06 )
Դեկ. 21 2023
Սելենօրգանական միացությունների հակաօքսիդիչ ազդեցության քիմիական մեխանիզմը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Դեկ. 21 2023
Սփյուռքը ժամանակակից պատմագիտական-տեսական դիսկուրսում (20-րդ դ. վերջ-21-րդ դ. սկիզբ) Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 21 2023
Հայաստանի Հանրապետության կուսակցական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները կոալիցիոն կառավարության պայմաններում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Դեկ. 21 2023
Հայաստանի կինոթատրոնների ինտերիեր դիզայնը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Դեկ. 21 2023
Ընտրախավերի էվոլյուցիայի ազդեցությունը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա /2003-2020/ Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային հարաբերություններ ( ԻԳ.00.04 )
Դեկ. 20 2023
Նախատիպի գեղարվեստացման սկզբունքները Եղիշե Չարենցի պոեզիայում Երևանի պետական համալսարան Գրականության տեսություն ( Ժ.01.04 )
Դեկ. 20 2023
Ժամանակ հասկացույթի առկայացումը բրիտանական հեքիաթներում (հայկական հեքիաթների զուգադրությամբ) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )