Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 11 2024
Թեշքիլաթ-ը մախսուսա կազմակերպության գործունեությունը Օսմանյան կայսրությունում ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 08 2024
ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում (2000-2008 թթ.) ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 25 2023
Ադրբեջանի ժողովրդական և խորհրդային հանրապետությունների ստեղծումը և ադրբեջանցի էթնոսի կազմավորման գործընթացը 1920-1930-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 21 2023
Սփյուռքը ժամանակակից պատմագիտական-տեսական դիսկուրսում (20-րդ դ. վերջ-21-րդ դ. սկիզբ) Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 04 2023
Միջարաբական համագործակցության առանցքային հիմնախնդիրները Մերձավոր Արևելքում 1991-2011 թվականներին ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Մարտ 30 2023
Պանթիւրքիզմը և Իրանը /պատմություն, գաղափարախոսություն, քաղաքականություն/ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 28 2022
Հայաստանի գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում 1991-2015թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 15 2022
Թուրք-հունական հարաբերությունները «դաշնակցային կոնֆլիկտների» համապատկերում /1950-1990-ական թթ./ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուն. 30 2022
Ներպաղեստինյան քննարկումներն ու հակասությունները Իսրայելա-Պաղեստինյան դիսկուրսի համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուն. 27 2022
Ներքաղաքական իրադրությունն Իրանում Մահմուդ Ահմադինեժադի կառավարման տարիներին /2005-2013թթ./ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուն. 03 2021
Ույղուրական գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում /20-րդ դարի երկրորդ կես- 2010-ական թթ./ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Փետ. 10 2021
Լևանտի հայ համայնքները 1878-1918 թթ. Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Փետ. 04 2021
Մուսուլմանական ռեֆորմիզմը Դաղստանում. Իսլամական քաղաքականությունը և մուսուլմանական կրթությունը ռուսական հեղափոխությունից հետո Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Նոյ. 09 2020
Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 23 2019
Թուրքիայի քաղաքականությունը քրիստոնյա փոքրամասնությունների (հայեր, հույներ) նկատմամբ 1920-1960-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )