Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 13 2023
«Անապատի օդապարուկների» կառուցվածքը, ձևերը, թվագրությունը և գործառույթը Երևանի պետական համալսարան Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուն. 01 2023
Սոթք գավառը միջին դարերում ըստ պատմահնագիտական տվյալների ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուն. 14 2021
Կիմերները և սկյութները Հայկական լեռնաշխարհի արևելքում /ըստ հնագիտական տվյալների/ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Մայ. 20 2021
Բյուզանդական X-XI դդ. պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Մայ. 26 2020
Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Մարտ 10 2020
Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան հատվածի բնակչության սոցիալական կազմը և թաղման ծեսն ըստ ուշ բրոնզ և վաղերկաթեդարյան դամբանային համալիների ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուն. 12 2018
Հայաստանի կուր-արաքսյան հուշարձանների օբսիդիանի աղբյուրները ըստ ռենտգենյան ֆլուորեսցենցիայի (pXRF) վերլուծության արդյունքների ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Մայ. 07 2018
Կնոջ պատկերումը Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն և հին մշակույթներում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուն. 27 2017
Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցի վիմագրագիտական գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուն. 13 2017
Միջնադարյան Արցախի գյուղատնտեսական մշակույթն ըստ Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Դեկ. 25 2016
Էրիախի երկիրը Ք.ա. VIII-VI դդ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուլ. 14 2016
Բիայնիլի-Ուրարտու. պետություն և հասարակություն (պատմահնագիտական ուսումնասիրություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Մարտ 02 2016
Երևան քաղաքի հյուսիս-արևելք Արտաշիսյանների դարաշրջանում նյութական և հոգևոր մշակույթը ըստ Ավան-Առինջ բնակավայրի տվյալների / մ.թ.ա. II- մ. թ. I դ. սկիզբ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Դեկ. 01 2015
Հայաստանի XIV-XVII դդ. խեցեղենը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Դեկ. 01 2015
Հայաստանի ներմուծած խեցեղենը IX-XIV դդ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )