Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 25 2024
Ճագարների էյմերիոզի հարուցիչների բազմազանությունը և համաճարակաբանությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Դեկ. 25 2023
Հայաստանի ցամաքային փափկամարմինների բազմազանությունը և էկոլոգիան Երևանի պետական համալսարան Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Նոյ. 06 2023
ՀՀ հարավարևելյան հատվածում տուլարեմիայի բնական օջախի էպիզոոտոլոգիական բնութագիրը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Դեկ. 01 2022
Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի էկոլոգամանրէաբանական բնութագիրը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Նոյ. 28 2022
Որսորդությունն ու անասնապահությունը բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում Հայաստանի Հյուսիսարևմտյան տարածքում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Նոյ. 24 2022
Ականաճանճերի (Diptera, Agromyzidae) ֆաունան և էկոլոգիան Արցախի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Փետ. 25 2020
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերի ջրային էկոհամակարգերի ձկնաշխարհը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Հոկ. 01 2019
Զոոբենթոսի կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ կազմակերպումը խոշոր քաղցրահամ բարձրալեռնային ջրամբարի տրոֆիկ կարգավիճակի տարաուղղված փոփոխությունների պայմաններում (Սևանա լճի օրինակով) ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Հուլ. 24 2019
քնամկների ընտանիքի /Rodentia, Myoxidae Gray, 1821/ ֆաունան և էկոլոգիան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Մայ. 24 2019
Հայաստանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera: Papilionoidea և Hesperioidea) ֆաունաների համեմատական վերլուծությունը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Փետ. 08 2019
Հայաստանի մողեսների վտանգված տեսակների պոպուլյացիոն էկոլոգիան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Հուլ. 18 2018
Հայաստանի սինանթրոպ կաթնասունների ֆաունան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Մարտ 23 2018
Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցության ուսումնասիրությունը լճագորտի որոշ օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Հուլ. 10 2017
Արցախի Հանրապետության միջատակերները ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Հուն. 20 2014
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթնասունների ֆաունան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )