Ներքին հիվանդություններ

Թվանիշ
ԺԴ.00.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Թերապիա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Մաշկավեներաբանություն) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Հեմատոլոգիա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ֆթիզիատրիա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ինֆեկցիոն հիվանդություններ) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ռեաբիլիտոլոգիա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Էնդոկրինոլոգիա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ալերգ․-իմունոլոգա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Նեֆրոլոգիա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ռևմատոլոգիա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Գաստրոէնտերոլոգիա) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Թոքաբանություն) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ռազմադաշտային թերապիա) Դիտել