Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Մասնագիտություն
Հարցաշար
Գաստրոէնտերոլոգիա
Հարցեր
 1. Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն: Պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը:
 2. Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն: Կլինիկական նշաններ: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 3. Որկորի պեպտիկ խոց: Պատճառները, ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 4. Որկորի ախալազիա: Պատճառները, ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 5. Ստոծանու որկորային ացքի ճողվածք: Պատճառները, ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 6. Որկորի քաղցկեղ: Պատճառները, ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 7. Խրոնիկական գաստրիտ. սահմանումը, դասակարգումը, պատճառները (արտածին և ընդերածին գործոնները, HP), ախտածագումը
 8. Խրոնիկական գաստրիտ. ախտորոշումը (ներդիտում, կենսազննում):
 9. Խրոնիկական գաստրիտ. ստամոքսի սեկրետոր ֆունկցիայի որոշումը:
 10. Անբավարար և պահպանված կամ բարձր հյութազատությամբ խրոնիկական գաստրիտներ. կլինիկական առանձնահատկությունները:
 11. Անբավարար և պահպանված կամ բարձր հյութազատությամբ խրոնիկական գաստրիտներ. բուժումը (սննդակարգը, դեղորայքային բուժումը, ուղեկցող հիվանդությունների բուժումը):
 12. Խոցային հիվանդություն. պատճառները, ախտածագումը (հիմնական և նպաստող գործոնները):
 13. Խոցային հիվանդություն. կլինիկան կախված խոցի տեղակայումից:
 14. Խոցային հիվանդություն. ախտորոշումը. անամնեզի, ֆիզիկալ, գործիքային, լաբորատոր հետազոտությունների նշանակությունը:
 15. Խոցային հիվանդություն. ստամոքսի և ՏՄԱ խոցերի ընթացքի առանձնահատկությունները:
 16. Խոցային հիվանդություն. բարդությունները. թափածակում (պերֆորացիա), արնահոսություն, թափանցում (պենետրացիա), ստամոքսաելքի կամ ՏՄԱ նեղացում, պերիգաստրիտ, պերիդուոդենիտ:
 17. Խոցային հիվանդության հատուկ ձևերը. պիլորիկ անցքի խոց, հետկոճղեզային խոցեր, բազմակի, հսկա, յուվենիլ և ծերունական տարիքի խոցեր:
 18. Խոցային հիվանդություն. տարբերակիչ ախտորոշումը:
 19. Ստամոքսի քաղցկեղի առաջնային խոցային ձևը:
 20. Սիմպտոմատիկ խոցեր. տարատեսակները, բուժման առանձնահատկությունները:
 21. Խոցային հիվանդություն. սննդակարգը:
 22. Խոցային հիվանդություն. դեղորայքային բուժումը (HP-ի էռադիկացիա, պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներ):
 23. Խոցային հիվանդություն. դեղորայքային բուժումը (հիստամինային ընկալիչների պաշարիչներ, անմիջական թթվամարիչներ, լորձաթաղանթի ռեգեներացիայի խթանիչներ):
 24. Խոցային հիվանդություն. վիրաբուժական բուժման ցուցումները:
 25. Խոցային հիվանդություն. բուժման մարտավարությունը կախված տեղակայումից, տարատեսակից, տարիքից, բարդությունների առկայությունից:
 26. Գրգռված աղու համախտանիշ. պատճառները, ախտածագումը:
 27. Գրգռված աղու համախտանիշ. դասակարգումը, ախտորոշումը: Բուժումը:
 28. Բարակ աղիներում մանրէային հավելյալ աճի սինդրոմ (դիսբակտերիոզ). ախտորոշումը, բուժումը:
 29. Մալաբսորբցիայի և մալդիգեսցիայի համախտանիշեր: Պատճառները, ախտածագումը, բուժումը:
 30. Էնտերոպաթիաներ (ցելիակիա, դիսախարիդազային անբավարարություն, իմունոդեֆիցիտներ և այլն). կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 31. Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ. պատճառները: Ախտածագումը:
 32. Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ. դասակարգումը: Կլինիկական նշանները:
 33. Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ. ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 34. Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ. բուժումը:
 35. Կրոնի հիվանդություն. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը:
 36. Կրոնի հիվանդություն. ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 37. Կեղծ թաղանթային կոլիտ. պատճառը, ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը:
 38. Ստամոքսի քաղցկեղ: Տարածվածութունը, նպաստող գործոնները: Նախաքաղցկեղային վիճակները:
 39. Ստամոքսի քաղցկեղ: Կլինիկական պատկերը: “Փոքր նշանների համախտանիշը”: Կլինիկական արտահայտությունների կապը լոկալիզացիայի, աճի տարատեսակի, ախտընթացի տարածվածության, բարդությունների առկայության հետ:
 40. Ստամոքսի քաղցկեղ: Ընթացքի տարբերակները: Հիվանդության փուլերը: Ախտորոշումը:
 41. Ստամոքսի քաղցկեղ: Բուժումը: Վիրաբուժական բուժման և քիմիաթերապիայի հնարավորությունները: Կանխատեսումը:
 42. Հելմինտոզները: Հիմնական կլինիկական համախտանիշները. ալերգիկ փուլի համախտանիշ, հելմինտի միգրացիայի հետ կապված համախտանիշ, ինտոքսիկացիոն փուլի համախտանիշ:
 43. Լյարդի, թոքերի և այլ օրգանների էխինոկոկոզ: Կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը:
 44. Լյարդի, թոքերի և այլ օրգանների էխինոկոկոզ: Բուժումը, կանխարգելումը:
 45. Ասկարիդոզ: Կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը:
 46. Լյարդի, թոքերի և այլ օրգանների էխինոկոկոզ: Բուժումը, կանխարգելումը:
 47. Դիֆիլոբոտրիոզ: Կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 48. Օպիստորխոզ: Կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 49. Տրիխինիլյոզ: Կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 50. Տենիոզ: Կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 51. Տենիարինխոզ: Կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 52. Ֆասցիոլյոզ: Կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 53. Հեմոռագիկ սինդրոմով ուղեկցվող աղեստամոքսային հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորուշումը և բուժումը:
 54. Տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը այն հիվանդությունների, որոնք հանդես են գալիս լուծով կամ փորկապությամբ:
 55. Սրտխառնոցի և փսխման տարբերակիչ ախտորոշումը:
 56. Սուր պանկրեատիտ: Պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը: Բուժումը:
 57. Խրոնիկական պանկրեատիտ: Պատճառները, ախտածագումը:
 58. Խրոնիկական պանկրեատիտ: Առաջնային և երկրորդային պանկրեատիտները:
 59. Խրոնիկական պանկրեատիտ: Կլինիկական պատկերը:
 60. Խրոնիկական պանկրեատիտ: Ենթաստամոքսային գեղձի ֆունկցիայի որոշման և հետազոտման գործիքային մեթոդների դերը ախտորոշման հարցում:
 61. Խրոնիկական պանկրեատիտ: Տարբերակիչ ախտորոշումը ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի հետ: Սննդակարգը:
 62. Խրոնիկական պանկրեատիտ: Տարբերակված բուժումը` կախված հիվանդության ձևից և փուլից: Վիրաբուժական բուժման ցուցումները:
 63. Լեղաքարային հիվանդություն: Պատճառները և ախտածագումը: Նախատրամադրող գործոնները:
 64. Լեղաքարային հիվանդություն: Տեղային գործոնները: Լեղաքարերի տեսակները: Կլինիկական պատկերը: Հիմնական կլինիկական համախտանիշները:
 65. Լեղաքարային հիվանդություն: Լեղային խիթ: Ախտորոշումը: Բարդությունները:
 66. Լեղաքարային հիվանդություն: Վիրաբուժական բուժման ցուցումները և հակացուցումները: Կոնսերվատիվ բուժման հնարավորությունները:
 67. Լեղաքարային հիվանդություն: Լեղային խիթի նոպայի ճնշումը: Պերօրալ լուծիչներով բուժումը:
 68. Խրոնիկական ոչ քարային խոլեցիստիտ: Պատճառները և ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը:
 69. Խրոնիկական ոչ քարային խոլեցիստիտ: Ախտորոշման չափանիշները: Գործիքային ախտորոշման հնարավորությունները: Բարդությունները:
 70. Խրոնիկական ոչ քարային խոլեցիստիտ: Բուժումը (սննդակարգը, դեղորայքային բուժումը սրացումների դեպքում, ֆիզիոթերապիա, սանատոր-կուրորտային բուժումը): Կանխատեսումը:
 71. Բիլիար համակարգի դիսկինեզիաներ: Ախտորոշումը և բուժումը:
 72. Առաջնային սկլերոզացնող խոլանգիտ: Ախտորոշումը և բուժումը:
 73. Հետխոլեցիստէկտոմիկ համախտանիշ: Ախտորոշումը և բուժումը:
 74. Խրոնիկական հեպատիտներ: Պատճառները (վիրուսներ, ալկոհոլ, արտադրական վնասակար գործոններ, դեղորայքներ):
 75. Խրոնիկական հեպատիտներ: Ախտածագումը: Վիրուսի պահպանման և իմունաբանական խանգարումների դերը: Կազմաբանությունը: Դասակարգումը:
 76. Խրոնիկական հեպատիտներ: Տարբեր ձևերի ընթացքի առանձնահատկությունները:
 77. Խրոնիկական հեպատիտներ: Կլինիկալաբորատոր համախտանիշները (բորբոքման, ցիտոլիզի, խոլեստազի, բջջային անբավարարության):
 78. Խրոնիկական հեպատիտներ: Ախտորոշումը: Պունկցիոն կենսազննման, գերձայնային, ռեդիոլոգիական և իմունաբանական մեթոդների դերը:
 79. Խրոնիկական հեպատիտներ: Տարբերակիչ ախտորոշումը լյարդի ճարպային հեպատոզի և բարորակ հիպերբիլիրուբինեմիաների հետ:
 80. Խրոնիկական հեպատիտներ: Սուր լյարդային անբավարարություն:
 81. Խրոնիկական հեպատիտներ: Բուժումը, կախված ակտիվությունից: Ստերոիդների և իմունոդեպրեսանտների նշանակման ցուցումները: Հեպատոպրոտեկտորների հնարավորությունները:
 82. Աուտոիմուն հեպատիտ: Պատճառները, ախտածագումը: Ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 83. Լյարդի դեղորայքային ախտահարումներ: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 84. Վիլսոնի հիվանդություն: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 85. Ոչ ալկոհոլային ճարպային հեպատոզ: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 86. Ալկոհոլային լյարդ: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 87. Լյարդի ցիռոզներ. սահմանումը, պատճառները, ախտածագումը:
 88. Լյարդի ցիռոզներ. դասակարգումը: Կլինիկակազմաբանական համախտանիշները:
 89. Լյարդի ցիռոզներ. ընթացքը: Կլինիկական ախտորոշման հնարավորությունները:
 90. Լյարդի ցիռոզներ. գործիքային և լաբորատոր ախտորոշման հնարավորությունները:
 91. Լյարդի ցիռոզի բարդությունները: Ցիռոզ-քաղցկեղ, լյարդային էնցեֆալոպաթիա և կոմա:
 92. Լյարդի ցիռոզի բարդությունները: Արնահոսություններ, անեմիա, հիպերսպլենիզմ:
 93. Լյարդի ցիռոզի բարդությունները: Այտուցային և ասցիտային համախտանիշներ:
 94. Լյարդի ցիռոզի բարդությունները: Լյարդաբջջային և լյարդաշունտային անբավարարություն:
 95. Լյարդի ցիռոզի բուժումը: Սննդակարգը: Դեղորայքային բուժումը:
 96. Լյարդի ցիռոզի բուժումը: Բարդությունների կանխարգելումը և բուժումը:
 97. Լյարդի քաղցկեղ: Տարածվածությունը: Նպաստող գործոնները: Դասակարգումը:
 98. Լյարդի քաղցկեղ: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշման հնարավորությունները: Գործիքային հետազոտման մեթոդները. գերձայնային հետազոտություն, սկենավորում, լապարոսկոպիա:
 99. Լյարդի քաղցկեղ: Կանխատեսումը: Բուժումը:
 100. Տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը այն հիվանդությունների, որոնք հանդես են գալիս հեպատոմեգալիայով և հեպատոլիենալ համախտանիշով: