Ներգործումը անգլերեն գովազդային մեդիադիսկուրսում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Լ.Ա.Հարությունյանի կարծիքը
Լ.Ա.Հարությունյան (157.06 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Վ.Երնջակյանի կարծիքը
Ն.Վ.Երնջակյան (154.46 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (414.63 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Առաքելյան (468.05 KB)