Հայերենի հոլովական իմաստների համարժեքները իսպաներենում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Լ. Խաչատրյանի կարծիքը
Լ. Խաչատրյան (1.32 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (1.38 MB)
Ընդդիմախոս Հ. Օհանյանի կարծիքը
Հ. Օհանյան (1.41 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն. Մելքոնյան (523.8 KB)