Սարկազմը որպես լեզվագործաբանական քննության առարկա /անգլերեն նյութի հիման վրա/

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ն.Լ.Հարությունյանի կարծիքը
Ն. Հարությունյան (503.91 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Յ. Վարդանյանի կարծիքը
Լ. Վարդանյան (377.67 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ. Դանիելյան (646.92 KB)