Դանիելյան Հայկ Արթուրի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու