Մտավորականության գեղարվեստական քննության փորձը Զապել Եսայանի վիպագրության մեջ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ն.Վ. Համբարձումյանի կարծիքը
Ն.Վ. Համբարձումյան (857.2 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Պ. Մուրադյանի կարծիքը
Ս.Պ. Մուրադյան (1.3 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.03 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մ. Սարգսյան (809.25 KB)