Ժամանակային հեռանկարի առանձնահատկությունները մարտական գործողությունների մասնակիցների շրջանում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կլինիկական, հատուկ հոգեբանություն
ԺԹ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Հ.Սուքիասյանի կարծիքը
Ս.Հ.Սուքիասյան (550.9 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Տեր-Ստեփանյանի կարծիքը
Ա.Հ. Տեր-Ստեփանյան (1.46 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Նաղդալյան (486.69 KB)