Նեմեսիոս Եմեսացու փիլիսոփայական հայացքները և դրանց ազդեցությունը միջնադարյան հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման վրա

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Օ.Վարդազարյանի կարծիքը
Օ.Վարդազարյան (126.42 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Քյոսեյանի կարծիքը
Հ.Քյոսեյան (248.72 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Մոսիկյան (481.64 KB)