Զինված ուժերում ծառայողական գործունեության արդյունավետության գնահատման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները /ՀՀ ԶՈՒ կրտսեր սպայական կազմի օրինակով/

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Զ.Դ. Ասատրյանի կարծիքը
Զ.Դ. Ասատրյան (652.78 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա. Սեդրակյանի կարծիքը
Ս.Ա. Սեդրակյան (810.05 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Մ. Գևորգյան (732.86 KB)