Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի քաղաքական կերպարի արտացոլումը թուրքական պատմագրության մեջ (XX դ. II քառորդ - XXI դ. սկիզբ)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ա.Մարուքյանի կարծիքը
Ա.Մարուքյան (196.09 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Գևորգյանի կարծիքը
Ա.Գևորգյան (547.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Հակոբյան (707.23 KB)