Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա)

Հարցաշար
Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա
Հարցեր
 1. Կաթի կազմը, ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները, դրանց նշանակությունը կաթի որակի գնահատման ժամանակ
 2. Գյուղատնտեսական կենդանիների (ոչխարի, այծի, զամբիկի, գոմեշի) կաթի կազմը, հատկությունները և օգտագործման բնագավառները
 3. Կաթի բաղադրիչ մասերի փոփոխությունը տաքացման ժամանակ
 4. Կաթի բաղադրիչ մասերի փոփոխությունը պաղեցման ժամանակ
 5. Կաթի մեխանիկական մշակումը (կեղտամաքրում, սերզատում, համասեռացում, պաղեցում և պահպանում)
 6. Կաթնաշաքարի բնութագիրը, դրա դերը զանազան մանրէաբանական գործընթացներում
 7. Կաթնայուղի կազմը և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները
 8. Կաթի սպիտակուցները և դրանց նշանակությունը կաթնամթերքի արտադրությունում
 9. Կաթի հանքային նյութերը և դրանց կապը այլ բաղադրիչ մասերի հետ: Հանքային նյութերի նշանակությունը կաթնամթերքի արտադրությունում
 10. Կաթի ֆերմենտները և վիտամինները, դրանց դերը կաթի որակը գնահատելիս
 11. Կաթի հիմնական արատները և վերացման ուղիները
 12. Տարբեր գործոնների ազդեցությունը կաթի կազմի և հատկությունների վրա
 13. Պաստերացված, սպիտակուցային և վիտամինացված կաթի արտադրության տեխնոլոգիան
 14. Թթու կաթնամթերքի արտադրության ռեզերվուարային և թերմոստատային եղանակները
 15. Կեֆիրի տեսակները և արտադրության եղանակները
 16. Մածունի արտադրության տեխնոլոգիան
 17. Կումիսի և յողուրտի արտադրության տեխնոլոգիան
 18. Ացիդոֆիլինի և ացիդոֆիլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիան
 19. Սերի և թթվասերի արտադրության տեխնոլոգիան
 20. Կաթնաշոռի արտադրության անջատ եղանակը
 21. Կաթնաշոռի արտադրության թթվային եղանակը
 22. Պաղպաղակի տեսակները և արտադրության տեխնոլոգիան
 23. Պանիրների դասակարգումը: Պանրի արտադրությունում կաթի որակին ներկայացվող պահանջները
 24. Շրդանային պինդ 2-րդ տաքացման բարձր ջերմաստիճանի պանիրների (շվեյցարական) արտադրության տեխնոլոգիան
 25. Շրդանային պինդ 2-րդ տաքացման ցածր ջերմաստիճանի պանիրների (հոլանդական) արտադրության տեխնոլոգիան
 26. Շրդանային պինդ չեդդարիզացվող պանիրների (ռուսական, չեդդեր) արտադրության տեխնոլոգիան
 27. Շրդանային փափուկ պանիրների արտադրության տեխնոլոգիան
 28. Լոռի, Չանախ, Հայկական պանիրների արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները
 29. Բրինզա պանրի արտադրության տեխնոլոգիան
 30. Սուլուգունի, Չեչիլ պանիրների արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները
 31. Եղեգնաձոր պանրի արտադրության տեխնոլոգիան
 32. Հորած և մոթալ պանիրների արտադրության տեխնոլոգիան
 33. Ոչխարի կաթից պանրի արտադրության տեխնոլոգիան
 34. Կաթնաթթվային պանիրների (ադիգեյական) արտադրության տեխնոլոգիան
 35. Հալած պանիրների արտադրության տեխնոլոգիան
 36. Կարագի դասակարգումը և արտադրության եղանակները
 37. Սերի ֆիզիկական և կենսաքիմիական հասունացումը
 38. Կարագի առաջացման տեսությունները
 39. Քաղցր և թթու սերակարագի արտադրության տեխնոլոգիան
 40. Հալած յուղի տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները
 41. Կարագի արտադրությունը ընդհատ գործող կարագապատրաստիչում
 42. Կարագի արտադրությունը հոսքային կարագապատրաստիչում
 43. Կարագի գնահատումը և արատները
 44. Պահածոյացման տեսական հիմունքները, կաթի պահածոների տեսակները
 45. Շաքարով խտացրած կաթի արտադրության տեխնոլոգիան
 46. Խտացրած խառնուրդներ պաղպաղակի համար, արտադրության տեխնոլոգիան
 47. Չոր անարատ կաթի արտադրության տեխնոլոգիան
 48. Ռոկֆոր պանրի արտադրության տեխնոլոգիան
 49. Կաթնաշաքարի արտադրության տեխնոլոգիան
 50. Խտացրած և չոր պահածոների արատները, դրանց վերացման ուղիները
 51. Կաթի տեղափոխման ցիստեռններ, դրանց կառուցվածքը
 52. Դիսպերգատորներ ,աշխատանքի սկզբունքը
 53. Պաղեցուցիչներ: Խողովակավոր պաղեցուցիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 54. Թիթեղավոր պաղեցուցիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 55. Կաթի պահպանման ռեզերվուարներ
 56. Խառնիչների տեսակները և դրանց օգտագործումը տարբեր մթերքների արտադրության ընթացքում
 57. Պոմպերի տեսակները, դրանց նկարագիրը
 58. Կենսաքիմիական հասունացման վաննաներ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 59. Երկարատև պաստերացման վաննաներ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 60. Ինքնածծիչ կենտրոնախույս պոմպ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, հաշվարկը
 61. Ռոտորային պոմպ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, հաշվարկը
 62. Պաստերիզատորների տեսակները: Խողովակավոր պաստերիզատոր, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, հաշվարկը
 63. Թիթեղավոր պաստերիզատոր, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, հաշվարկը
 64. Կեղտամաքրիչներ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, հաշվարկը
 65. Սերզատների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, հաշվարկը
 66. Բակտոֆուգեր, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 67. Հոմոգենիզատորներ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 68. Ընդհատ գործող կարագապատրաստիչներ, աշխատանքի սկզբունքը
 69. Անընդհատ գործող կարագապատրաստիչներ, աշխատանքի սկզբունքը
 70. Պանրապատրաստիչներ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 71. Վակում գոլորշիացնող համակարգեր, դասակարգումը
 72. Մեկ իրանային գոլորշիացնող համակարգեր, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 73. Չորացնող ապարատներ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը
 74. Խողովակավոր պաստերիզատորների կառուցվածքը,աշխատանքի սկզբունքը
 75. Մխոցավոր պոմպերի կառուցվածքը,աշխատանքի սկզբունքը