Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա

Թվանիշ
Ե.18.01

Ե.18.01 − ներառում է Ե.18.01 – Բուսական ծագման մթերքների վերամշակման և ար­տադրության տեխնոլոգիա, Ե.18.02 – Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և  արտադրության տեխնոլոգիա, Ե.18.08 –  Գյուղատնտեսության և սննդար­դյու­նաբերության տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ, ապրանքագիտություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Գյուղատնտեսական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա, և Ե.18.01-Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա) Դիտել