Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

Թվանիշ
Ը.00.03

Ը.00.03 -ը ներառում է Ը.00.05 – Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Բանկային գործ և ապահովագրություն) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Վիճակագրություն) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսական հաշվառում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ) Դիտել