Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում

Թվանիշ
Ը.00.08
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի պետական համալսարան Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսական ինֆորմատիկա և տեղեկատվական համակարգեր) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ) Դիտել