Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն

Թվանիշ
Ժ.01.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Դիտել
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Հայ նոր գրականություն) Դիտել
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Հին և միջին դարերի հայ գրականություն (5-18-րդ դարեր)) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել