Ղարիբյան Արուսյակ Ալիկի, ՓիլիսոփայականԳիտությունների թեկնածու