Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 21 2022
Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի երկարատև պահպանումը արտաքին միջավայրում ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Սեպ. 23 2022
ՄիկրոՌՆԹ-ների և դրանց իզոձևերի ֆունկցիոնալ ակտիվության դերը մարդու չարորակ ուռուցքների պաթոգենեզում ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուլ. 19 2022
Բուսական ծագման միացությունների հակավիրուսային ակտիվությունը խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի դեմ in Vitro ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուն. 03 2022
Բուսական համակցված ցնդող եթերայուղերի հակաբակտերային, հակավիրուսային և իմունոմոդուլյատոր հատկությունների ուսումնասիրությունը IN VIVO և IN VITRO ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուլ. 30 2021
Տուբուլինի հետ կոլխիցինի և դրա անալոգների փոխազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմները ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուլ. 26 2021
Վերջին սառցապատման ժամանակ Փոքր Կովկասը որպես ռեֆուգիալ գոտի վարկածի մոլեկուլային հիմունքները ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Դեկ. 18 2020
Կրեատինի ռադիոպաշտպանիչ ազդեցությունը բջջի էներգետիկ փոխանակության և կորիզի մորֆոֆունկցիոնալ կարգավիճակի վրա ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուլ. 07 2020
Կենսաինֆորմատիկական մոտեցումների մշակում մարդու քրոնիկ հիվանդությունների զարգացման մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրության համար ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Դեկ. 26 2019
Սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գեների պոլիմորֆիզմները շիզոֆրենիայի ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուն. 21 2019
Սինապտիկ պլաստիկության և ապոպտոզի կարգավորիչների ֆունկցիոնալ կարգավիճակը հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Սեպ. 08 2017
«Դերմաֆեն» քսուքի և նրբաքսուքի ազդեցությունը հյուսվածքների մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի և վերականգնող ակտիվության վրա ջերմային այրվածքների դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուլ. 03 2017
Վակցինիա վիրուսի բջիջ ներթափանցման ուղիների ուսումնասիրությունը ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուն. 30 2017
Խոզերի արյան մակարդման համակարգի ախտաբանությունը սուր աֆրիկյան ժանտախտի վարակի ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուլ. 01 2016
Կոմպլեմենտի համակարգի և սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գենետիկական պոլիմորֆիզները իշեմիկ կաթվածի ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուն. 10 2016
Մեթաբոլիկ ակտիվությունը և բորբոքային պատասխանի փոխկապակցվածությունը տարբեր շճատեսակներով հարուցված սալմոնելոզի դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )