1903թ. հունիսի 12-ի օրենքը և հայերի համաժողովրդական հակացարական ելույթները 1903-1905թթ.

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Թ.Ռ. Վարդանյանի կարծիքը
Թ. Վարդանյան (471.16 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մ. Ստեփանյանցի կարծիքը
Ս. Ստեփանյանց (43.04 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ. Դանիելյան (477.09 KB)