Ֆինանսական հաշվի ներդրման ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները և տեսամեթոդաբանական հիմնախնդիրները ՀՀ ազգային հաշիվների համակարգում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.79 MB)
Ընդդիմախոս Է.Ն. Մաթևոսյանի կարծիքը
Է.Ն. Մաթևոսյան (1.37 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա.Դավոյանի կարծիքը
Ս.Ա.Դավոյան (1.37 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Օհանջանով (497.7 KB)