Հակոբյան Գևորգ Գեղամի, ՓիլիսոփայականԳիտությունների թեկնածու