Ճշմարիտի հակոտնյա մտակառույցները իրավաքաղաքական խոսույթում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Մկրտիչյանի կարծիքը
Ա.Մկրտիչյան (196.3 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Բալայանի կարծիքը
Ա.Բալայան (262.67 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Գ. Հակոբյան (1.17 MB)