Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 25 2023
Քաղաքական կուսակցությունների և նրանց տարածքային միավորների սահմանադրաիրավականկարգավիճակը՝ որպես Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների ընտրությունների մասնակիցներ Северо-Осетинский государственный университет Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 25 2023
Քաղաքացիների անձնական /ֆիզիկական/ անձեռնմխելիության սահմանադրական իրավունքը կենսաբժշկական և գենոմիական տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտում.բովանդակություն, իրացում և պաշտպանություն Ռուսաստանի Դաշնությունում Սարատովի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 25 2023
Պառլամենտի և պառլամենտարիզմի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Սեպ. 16 2023
Հանրային իշխանության ընտրովի բարձրագույն մարմինների ձևավորման հիմնախնդիրները չճանաչված պետություններում (Արցախի Հանրապետության օրինակով) ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 11 2023
Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստիտուտը՝ որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության իրացման ձև ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 11 2023
Տեղեկատվության ազատության ապահովման ու պաշտպանության ժամանակակից հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում /սահմանադրաիրավական երաշխիքների և եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում/ Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 06 2023
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցության գնահատումը /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 06 2023
Առանձին տեսակի վարչական վարույթների առանձնահատկությունների չափորոշիչները Երևանի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Մայ. 23 2023
Մարդու ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Դեկ. 23 2022
Վարչարարության համաչափությունը մարդու իրավունքների երաշխավորման համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 03 2022
Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 03 2022
Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականությունը. Սահմանադրաիրավական կարգավորման տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Մարտ 29 2022
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները բնակչության տրանսպորտային սպասարկման և ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հնվ. 14 2022
Սոցիալ-իրավական պետության սահմանադրական մոդելի կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 18 2021
Մեղքի և պատժի համաչափության սկզբունքների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները սահմանադրական նոր կարգավորումների և Եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )