Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 143-Ա հրամանը

Հաստատել և դիպլոմներով ամրագրել՝

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲԿԳԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ալեքսանդր Ռուբենի Հակոբյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.01.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲԿԳԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վարդազար Խորենի Քոթանջյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

3. Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում գործող ԲԿԳԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հրանտ Արմենի Թոփչյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

4. Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 055 Ջրաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Էլեոնորա Վյաչեսլավի Ավանեսյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.23.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

5. Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 055 Ջրաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Էդգար Էդվարդի Միսակյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.23.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

6. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Քանաքարա Խաչիկի Հայրապետյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

7. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 014 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անի Զոհրաբի Գրիգորյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

8. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 065 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արման Վաչագանի Ավետիսյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

9. ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նաիրա Խաչիկի Նազարյանին արվեստագիտության թեկնածուի (ԺԷ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

10. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Բենիկ Ալեքսանդրի Երիբեկյանին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԹ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files